1400-05-10
پیام مدیر عامل
ایران سرزمین تمدن‌های کهن و سرشار از منابع طبیعی و ذخایر بیکران است. ایرانیان پیوسته بدنبال دستیابی به این منابع و ذخایر بوده اند و همواره در بکارگیری و ساخت و ساز آنها توانمندیهای خود را به عرصه ظهور رسانیده اند. شرکت توسعه شبکه‌های صنعتی ایران (IIND) در راستای پیشبرد اهداف والای خود از جمله بالندگی نیروی انسانی، مدیریت کیفیت سیستمها و فرآیندها و هماهنگ ساختن تغییرات اجتماعی و صنعتی برای رسیدن به توسعه پایدار، با اجرای پروژه های صنعتی بزرگ، توانمندی خود را اثبات نموده و نقش مهمی را در این راستا ایفا نموده است.
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.