1400-05-10
مجتمع کارخانجات نساجی تبریز
Project Tabriz Textile Mill Complex
Client Tabriz Textile Mill Corporation
Location Tabriz, Iran
Starting Date Dec. 1983
Commissioning Jun. 1984
Scope of Work Erection/Installation Of Machinery, Equipment, Electrical, Instrument Works & commissioning, Running Tests & Product Quality Control.
Weight of Erection 250 tons
Manpower Consumption 25,000 Man-Hour
تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.