1400-05-10
واحد رنگرزی منسوجات بافت بلوچ

Baft Balooch Textiles Dying Unit (K 140)

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.