1400-05-10
حوزه خدمات

Services Offered by IIND

Following services are offered by IIND for implementation of turnkey projects:

 

Engineering Services: Coordinate and organize,

 

Management Services:

 

Procurement Services:

 

Construction Services:

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.