1400-05-10

دفتر مرکزی:

تهران - خیابان گاندی - کوچه 23 - پلاک 8

کد پستی: 1517936611

فکس: 88777112 21 98+

تلفن:

88770138 21 98+

88778634 21 98+


شعبه جنوب:

بندر امام خمینی (ماهشهر) - منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی - خیابان آزادی - سایت 1

فکس: 6194-652262-98+

تلفن: 6315-652262-98+

تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.