1400-05-10
موقعیت‌های شغلی

از این که قصد همکاری با ما را دارید صمیمانه متشکریم.

درخواست های متقاضیان ، بدون توجه به نژاد ، مذهب ، ملیت و یا معلولیت، و تنها بر اساس نیازهای شرکت و قوانین ایران ، مورد بررسی قرار خواهند گرفت.


موقعیت‌های شغلی موجود:

# عنوان شغلی مسئولیت مهارت و توانایی مورد نیاز
هیچ تقاضایی برای اشتغال وجود ندارد.

فرم درخواست شغل

اطلاعات شخصی
(*)
(*)
(*)
جنسیت:
تجربیات کاری
نام کارفرما مدت همکاری (شروع-پایان) آخرین سمت

(ماه)
تحصیلات
رشته / مدرک نام موسسه آموزشی محل تحصیل
اطلاعات درخواست
(ریال)
زمان شروع به کار:
آپلود رزومه (PDF, JPEG, TIFF)تمامی حقوق محفوظ و متعلق به توسعه شبکه‌های صنعتی ایران می‌باشد.